Biznes

Posiadasz nakaz zapłaty, względem posiadanych dłużników?

Udało ci się uzyskać nakaz zapłaty, na drodze postępowania sądowego który dotyczy i odnosi się do konkretnego dłużnika, lub firmy jaka jest ci należna pieniądze? Oczywiście możemy w dalszym ciągu czekać, aż ktoś zachowa się uczciwie i odzyskamy nasze pieniądze, lub rozpocząć w tym zakresie pewne niezbędne działania. Zmierzające zwłaszcza w kierunku, przekazania nakazu zapłaty […]