Biznes

Jakiej ochronie podlega własność intelektualna przedsiębiorstwa?

Marki, które nie są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym, również w pewnym stopniu mogą być chronione przez prawo, tak jak w przypadku uzyskania patentu na wykorzystanie logo czy też nazwy. Jednak w przypadku niezastrzeżenia marka chroniona jest w dużo niższym stopniu. Kodeks cywilny, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o prawie autorskim wprowadzają przepisy, które […]