Biznes

Jakiej ochronie podlega własność intelektualna przedsiębiorstwa?

Marki, które nie są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym, również w pewnym stopniu mogą być chronione przez prawo, tak jak w przypadku uzyskania patentu na wykorzystanie logo czy też nazwy.

Jednak w przypadku niezastrzeżenia marka chroniona jest w dużo niższym stopniu. Kodeks cywilny, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o prawie autorskim wprowadzają przepisy, które zapewniają podstawową ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa.

Jakiej ochronie podlega własność intelektualna przedsiębiorstwa?

Ochrona niezarejestrowanej marki w Polsce

Problem może pojawić się w przypadku sporu pomiędzy firmami dotyczącego wykorzystywania nazwy, znaków graficznych, logo, oznaczeń towarów czy też praw do domeny internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku niezarejestrowanej nazwy firmy, ochrona może działać jedynie lokalnie, natomiast po uzyskaniu patentu z urzędu ochrona będzie dotyczyła całego kraju. Podobnie, jeżeli firma ma zasięg międzynarodowy, możemy ubiegać się o uzyskanie patentu na ochronę na terenie Unii Europejskiej lub też ochrony międzynarodową. W praktyce firmy, które eksportują towary na rynki zagraniczne, starają się o ochronę patentową w krajach, gdzie oferują swoje produkty czy też usługi.

Czasem spór może być trudny do rozstrzygnięcia, zwłaszcza jeżeli nie możemy wyraźnie określić, że nasza firma jako pierwsza zaczęła wykorzystywać dany znak czy też nazwę. Podobnie, problemy mogą dotyczyć także sfery internetu, sklepów, gdzie spór może dotyczyć domeny internetowej. Zasadniczo ochrona niezarejestrowanej nazwy dotyczy firmy, która jako pierwsza zaczęła posługiwać się nazwą komercyjnie, przykładowo rozpoczęła sprzedaż towaru o określonej nazwie. Jednak jeżeli chcemy upewnić się, że konkurencja nie zacznie używać nazwy, że w przypadku sporu racja będzie po naszej stronie, wówczas należy zgłosić nazwę, jak również warto zgłosić znaki graficzne w Urzędzie Patentowym RP.

Ciekawą analizę ochrony marki w przypadku niezarejestrowania znajdziemy na stronie internetowej https://business-relations.pl/bez-kategorii/czy-ochrona-niezarejestrowanej-marki-jest-wystarczajaca/, możemy przeczytać tam również, jakie korzyści daje nam zgłoszenie nazwy oraz znaków graficznych do Urzędu Patentowego. Przeczytamy także o zasięgu ochrony prawnej, sporach jakie mogą wyniknąć w przypadku braku porozumienia co do własności nazwy oraz przykładowo logo czy też innych znaków graficznych, które charakteryzują dany produkt lub też są wykorzystywane w działaniach marketingowych.