Biznes

Jak chronić prawa swojej firmy

Każda firma powinna zarejestrować swoją nazwę, logo, znak towarowy, jak również wzory przemysłowe.

Jednym ze sposobów ochrony swojego znaku towarowego jest monitorowanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego i sprzeciwianie się wszelkim wnioskom o rejestrację znaków towarowych, które wydają się podobne do twojego. Innym jest asertywność, jeśli dowiesz się o innej firmie, która używa nazwy lub logo podobnego do twojego zarejestrowanego znaku towarowego. Czasami proste pismo o zaprzestaniu naruszeń powstrzyma konkurencję, ale jeśli to nie zadziała, rejestracja znaku towarowego daje ci prawo do złożenia pozwu w sądzie.

Jak chronić prawa swojej firmy

Podstawowe strategie prawnej ochrony marki

Znak towarowy nie musi być identyczny z już używanym, aby naruszać prawa właściciela. Znak łudząco podobny może naruszać prawa wynikające z rejestracji, jeżeli spowodował lub może spowodować zamieszanie lub wprowadzić klientów w błąd, aby uwierzyli, że towary i usługi pochodzą od właściciela zarejestrowanego znaku towarowego. Obowiązuje to również w przypadkach, kiedy konkurencja szkodzi lub czerpie nienależną korzyść ze znaczącej renomy zarejestrowanego znaku, nawet jeśli jest on używany w przypadku odmiennych towarów i usług.

Rejestracje znaków towarowych są ważne przez 10 lat i można je odnawiać na kolejne 10-letnie okresy, ale należy złożyć dokumenty dotyczące utrzymania znaku między piątym a szóstym rokiem po rejestracji, między dziewiątym a dziesiątym rokiem po rejestracji, a następnie co 10 lat. Jeśli nie dotrzymasz terminu, rejestracja znaku towarowego zostanie anulowana. Dzięki starannemu rozeznaniu i dobrze przygotowanemu zgłoszeniu będziesz na najlepszej drodze do posiadania zarejestrowanego znaku towarowego.

Po zarejestrowaniu znaku towarowego pamiętaj o jego monitorowaniu i składaniu dokumentów konserwacyjnych, aby mieć pewność, że ochrona znaku towarowego, na którą ciężko zapracowałeś, będzie trwała tak długo, jak działa twoja firma. Na stronie https://plotkibiznesowe.pl/2022/04/27/podstawowe-strategie-prawnej-ochrony-marki/ znajdziesz więcej wskazówek na temat, jakie wprowadzić strategie ochrony prawnej swojej marki przed nieuczciwą konkurencją.