Dom

Zasilana słońcem nieruchomość to nasza przyszłość

Słońce jest warunkiem wszelkiego życia na Ziemi i dostarcza niesamowitej ilości energii, znacznie większej niż to, co powszechnie wiadomo.

Tylko jedna godzina promieniowania słonecznego wystarczy, aby pokryć globalne zużycie energii przez cały rok. Energia słoneczna jest pozyskiwana bez żadnych kosztów, a faza przemiany w energię elektryczną lub ciepło jest całkowicie neutralna dla środowiska i klimatu. Takie odnawialne i ekologiczne źródło energii będzie w przyszłości znacznie bardziej powszechnie używane, ponieważ paliwa kopalne, z których korzystamy obecnie, w końcu się wyczerpią. Typowy dach otrzymuje rocznie 4-5 razy więcej energii słonecznej niż przeciętne gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku. Innymi słowy, użycie energii słonecznej jest całkiem możliwe, aby stworzyć dobre warunki dla domów o zerowym lub nawet dodatnim zużyciu energii. Promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię Ziemi można wykorzystać do wielu celów. Zasilana słońcem nieruchomość to nasza przyszłość

Mowa tu przede wszystkim o kolektorach słonecznych do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz o panelach słonecznych do produkcji energii elektrycznej.

Ale teraz możliwe jest nawet uzyskanie zarówno energii elektrycznej, jak i ogrzewania z tego samego panelu, tak zwanych paneli hybrydowych. Termiczne panele słoneczne do ogrzewania słonecznego mają ogólnie sprawność do 50-70 procent w zależności od warunków pracy. Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne generalnie mają wydajność w zakresie 15-20 procent, w zależności od tego, czy są polikrystaliczne, czy monokrystaliczne. Ogniwa słoneczne oparte na technologii cienkowarstwowej mają na ogół nieco niższą wydajność. Kluczem jest ustalenie, do czego energia zostanie wykorzystana, a następnie wybór technologii o największym potencjale. Jeśli naszym zamiarem jest wytwarzanie ciepłej wody i energii elektrycznej przy użyciu słońca, wybierając panele fotowoltaiczne oszczędzimy na rachunkach. Ogrzewanie i ciepła woda stanowią 80 procent zużycia energii w przeciętnym domu, podczas gdy pozostałe sposoby zużycia energii stanowią 20 procent. Duże oszczędności uzyskuje się poprzez zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i ciepłą wodę, jeśli celem jest zmniejszenie całkowitego zużycia energii.