Biznes Finanse

Doradztwo rolnicze – czy warto z niego korzystać?

Rolnictwo podlega stałemu rozwojowi i dziś jest zupełnie inne niż wtedy, gdy zajmowały się nim nasze babcie i dziadkowie. To oczywiście ogromna zaleta i szereg ułatwień, ale również więcej pytań i niewiadomych. Właśnie na takie okazje powstały usługi doradztwa rolniczego, których zadaniem jest wsparcie rolników w różnych sytuacjach. Dzisiaj niełatwo jest prowadzić odpowiednio funkcjonujące gospodarstwo bez doradztwa rolniczego, dlatego warto zorientować się w temacie i sprawdzić, co oferuje nam ta usługa.

Gdzie znaleźć doradcę rolniczego?

Polski rynek doradców rolniczych jest dość obfity. Tradycyjnym i częstym wyborem rolników jest korzystanie z usług Ośrodków Doradztwa Rolniczego – w Polsce jest ich szesnaście, po jednym na każde województwo. Istnieje również wiele doradców prywatnych, dlatego bez wątpienia znajdziemy odpowiednią pomoc. Doradca rolniczy może pomóc nam w procesie pozyskiwania środków unijnych, planowaniu rolno-środowiskowych działalności i prowadzeniu ich rejestrów, wreszcie w prowadzeniu ksiąg rejestracji zwierząt.

Obecnie korzystanie z pomocy jest uproszczone, bo wielu doradców oferuje swoje usługi w formie online. Można więc zadawać pytania przez Internet – za pośrednictwem wideorozmowy lub czatu. To duże udogodnienie, szczególnie, gdy od najbliższego doradcy dzieli nas wiele kilometrów. Nierzadko na stronie internetowej można nawet pobierać konkretne wnioski.

Rolnicy nie chcą pomocy?

Niewiele rolników chce korzystać z usług doradztwa rolniczego. Według różnych badań, chodzi o brak zaufania w kwestii wiedzy doradców. Warto jednak spopularyzować tę opcję, bo doradztwo rolnicze zapewnia wiele wymiernych korzyści, szczególnie w przypadku dużych gospodarstw. Co ciekawe, z pomocy doradców częściej korzystają rolnicy posiadający niewielkie gospodarstwa, nieprzekraczające 20 hektarów.

Rolnicy narzekają szczególnie na wiedzę państwowych doradców rolniczych – tak mówią liczne badania. Być może problem ten rozwiązuje się, gdy postanawiają oddać swoje gospodarstwa w ręce doradców komercyjnych.

Jak znaleźć pracę w doradztwie rolniczym?

To pytanie pojawia się często na ustach nie tylko rolników, ale również osób w ogóle z rolnictwem niezwiązanych. Aby zostać doradcą rolniczym, należy posiadać wykształcenie rolnicze i chęci do stałego poszerzania swojej wiedzy. Kandydat na doradcę rolniczego powinien być wykwalifikowany w rolnictwie, ochronie środowiska, ogrodnictwie bądź technice rolniczej i leśnej. Przydatne okazują się także kierunki takie jak zootechnika czy weterynaria.

Każdy doradca rolniczy musi przejść specjalne szkolenie przeprowadzone w jednym z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Przed wykonywaniem tego zawodu musimy upewnić się, że jesteśmy w stanie udokumentować minimum trzyletni staż pracy w doradztwie rolniczym, na przykład w izbie rolniczej lub wojewódzkim ośrodku.

Istnieją duże szanse, że z czasem rolnicy zaczną chętniej korzystać z usług doradców. Warto bowiem, by mieli świadomość, że pomogą w ten sposób nie tylko rozwijać się swoim gospodarstwom, ale również doradcom, którzy poprzez pracę będą nabywali coraz większe doświadczenie.