Biznes

Jak może pomóc adwokat w sprawie o rozwód?

Nierzadko rozpad małżeństwa wiąże się z koniecznością ułożenia sobie na nowo życia. Zanim jednak to nastąpi, małżonków czeka sprawa o rozwód, a wraz z nią ogromny stres i silne emocje. Dużym wsparciem jest wówczas korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika. Adwokat rozwodowy z Lublina nie tylko zadba o korzystne rozstrzygnięcie w wyroku, lecz również każdorazowo będzie służył dobrą radą swojemu klientowi.

Kiedy można wziąć rozwód?

W pierwszej kolejności w sprawie o rozwód sąd bada czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że rozpadowi uległy więzy gospodarcze, emocjonalne i fizyczne. Ponadto, konieczne jest, aby rozpad ten miał trwały charakter, a o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy strony nie widzą szansy powrotu do siebie i kontynuowania małżeństwa.

Spotkanie z adwokatem w sprawie o rozwód

Jeśli to Ty zamierzasz wystąpić z pozwem o rozwód, rozmowa przeprowadzona w kancelarii adwokackiej będzie sprowadzała się do sprawdzenia, czy zostały spełnione wspomniane wcześniej przesłanki orzeczenia rozwodu. Ponadto, adwokat będzie dążył do poznania Twojej motywacji oraz ustalenia priorytetów: czy zamierzasz walczyć o orzeczenie winy w rozwodzie, czy możliwy jest podział majątku wspólnego albo o jaką wysokość alimentów na dziecko możesz wystąpić.
Jeśli natomiast jesteś pozwanym i doręczono Ci odpis pozwu w sprawie o rozwód, to należy jak najszybciej zasięgnąć porady specjalisty. Pamiętaj, że zgodnie z pouczeniem sądu masz zaledwie 14 dni na złożenie odpowiedzi. W tym czasie należy nie tylko sporządzić samą odpowiedź, lecz również zebrać odpowiednie dowody. Im wcześniej doświadczony adwokat zapozna się z pozwem i Twoim stanowiskiem, tym lepiej!

Jakie czynności podejmuje adwokat w sprawie o rozwód?

Każda sprawa o rozwód jest inna i może wymagać innych działań ze strony fachowego pełnomocnika. Rola adwokata nie kończy się jedynie na sporządzeniu pozwu lub odpowiedzi na pozew. Jego zadaniem jest również wskazanie odpowiednich środków dowodowych oraz przygotowanie przemyślanych pytań do świadków, dzięki którym uda się udowodnić Twoje stanowisko w sprawie. Pamiętaj również, że adwokat nie jest stroną w sprawie, przez nie jest w nią emocjonalnie zaangażowany. Dzięki temu może spojrzeć na Twoją sprawę z innej perspektywy i „na chłodno”, co pozwoli na bardziej rozważne, a co za tym idzie- skuteczne działanie w sprawie.