Biznes

Podstawowe informacje o księgowości w spółce akcyjnej

Prowadzenie firmy to ogromne wyzwanie. Nie tylko od strony organizacyjnej, lecz przede wszystkim od strony finansowej. Nic więc dziwnego, że tak wielu przedsiębiorców decyduje się na powoływanie do życia spółki akcyjnej, która pozwala na o wiele więcej, niż tradycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak się jednak okazuje, spółka akcyjna wymaga również odpowiedniej księgowości.

Dlaczego spółka akcyjna jest tak atrakcyjna?

Co jednak konkretnie powoduje, że spółka akcyjna jest tak często i tak chętnie wybierana przez odpowiednio sytuowane finansowo osoby? Bo pamiętać trzeba, że nie każdy może taką spółkę założyć. Wymagane jest w tym wypadku posiadanie kapitału początkowego na poziomie 100 tysięcy złotych.
Do tych zdecydowanie najważniejszych zalet zaliczyć można:

– pozyskiwanie kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji lub obligacji,
– bardzo dużą łatwość kumulowania kapitału spółki,
– zminimalizowanie odpowiedzialności akcjonariuszy do zera za zobowiązania danej spółki,

Niestety prowadzenie spółki akcyjnej to również spore wymagania od strony księgowej i prawnej, co powoduje, że każdy przedsiębiorca podejmujący się takiej właśnie formy działalności, musi sięgnąć po odpowiednio fachową pomoc księgową. Czym jednak księgowość spółki akcyjnej będzie się zajmowała konkretnie?

Spółka akcyjna księgowość

Księgowość spółki akcyjnej będzie miała ogromnie liczne zobowiązania i zadań do wykonywania. Wiele z nich wiąże się z realizowaniem wymaganych przez prawo sprawozdań, część wypełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji posiadanych dóbr, lecz także reprezentowania firmy na polu prawnym.
Do tych najczęściej realizowanych zadań księgowości w spółce akcyjnej zaliczyć można sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS i NBP, które wykorzystywane są w celach statystycznych. Dodatkowo niezbędne do generowania są sprawozdania roczne z działalności spółki, a także sprawozdania dotyczące ewidencji okresowych zestawień i deklaracji. Nie można oprócz tego zapominać o obowiązku wykonywania bieżącego ewidencjonowania wszystkich transakcji i operacji gospodarczych spółki, sporządzania odpowiednich rozliczeń z zakresu podatkowego obrotu towarów i usług, oraz ustalania odpowiedniej wartości zaliczek z tytułu podatku dochodowego CIT i podatku VAT.

Podsumowanie

Spółka akcyjna jako forma prowadzenia działalności to ogromna ilość zalet i możliwości, które stoją otworem przed każdym, kto zdecyduje się na taką właśnie formę działalności. Wiąże się to również z wieloma obowiązkami prawnymi, których wypełnienie pomaga zrealizować odpowiedniej jakości księgowość.