Handel

Jakie mogą być konsekwencje niestosowania środków ochrony roślin?

Plony stoją w obliczu licznych zagrożeń, które codziennie grożą ich zniszczeniem. Na świecie istnieje ponad 30 000 gatunków różnych chwastów, z których wszystkie mogą zahamować wzrost roślin, a nawet zniszczyć całe uprawy.

Ponadto istnieje ponad 10 000 rodzajów owadów, które jedzą rośliny uprawne. Są też inne zagrożenia, którym muszą stawić czoła rośliny, gdy zostaną już zebrane z pól i umieszczone w magazynie, ponieważ owady, gryzonie i pleśń mogą je wszystkie uszkodzić lub zarazić.

Oczywiście narażenie plonów na zniszczenie poprzez niestosowanie środków ochrony roślin nie jest wskazane, ponieważ ta decyzja miałaby daleko idące konsekwencje. Rolnicy nie tylko straciliby dużo pieniędzy i czasu, ale świat straciłby wiele z dostępnego pożywienia. Biorąc pod uwagę, że wiele milionów ludzi na całym świecie nie ma wystarczającej ilości jedzenia, byłoby to nie do przyjęcia.

Co więcej, to, co by z plonów pozostało, byłoby zbyt drogie, co oznacza, że niewiele osób byłoby w stanie kupić świeże owoce, warzywa i zboża przez cały rok, co prowadzi do kryzysu zdrowotnego i chorób.

Z tych ważnych ekonomicznie powodów pestycydy są niezbędne dla ochrony upraw przed niepotrzebnym zniszczeniem. Każdy, kto używa środków ochrony roślin, musi zwracać uwagę na etykiety używanych przez siebie chemikaliów. Etykiety środków ochrony roślin powinny opisywać, jakie są aktywne składniki i jakie zagrożenia mogą stanowić pestycydy. Powinny również zawierać instrukcje dotyczące stosowania, jakie środki ostrożności należy podjąć i możliwe szkodliwe skutki narażenia. Niełatwo jest pozbyć się szkodliwych roślin z plonów, dlatego zwalczanie chwastów uciążliwych w zbożach należy przeprowadzać przy użyciu odpowiednich środków ochrony roślin. Chwasty, których się nie pozbywamy, mogą poważnie zaszkodzić uprawom i narazić plony na wiele chorób. Szczegóły na etykiecie środków ochrony roślin zostały wprowadzone, aby pomóc Ci w jak najbezpieczniejszym stosowaniu środków ochrony roślin, zapewniając roślinom i osobom, które mają z nimi kontakt, dobrą ochronę.