Biznes

Adwokat pomoże w sporządzeniu umów między pracownikiem a pracodawcą

Adwokat może pomóc nam w wielu przypadkach, kiedy w grę wchodzą przepisy prawne.

Często kojarzony jest z salą sądową, jednak często występuje w roli doradcy w zakresie prawa. Często osoby znające prawo doradzają firmach w wielu różnych sprawach. Mogą to być przykładowo różnego rodzaju umowy z kontrahentami, ale także umowy z pracownikami. Często firmy chcą chronić swoją własność intelektualną. Wówczas w umowie z pracownikiem zawiera się różnego rodzaju klauzul, które określają zakaz konkurencji. Klauzula o zakazie konkurencji prawnie wiążąca umowa, na mocy której pracownik zobowiązuje się nie współpracować z konkurencyjną firmą ani nie podejmować podobnej działalności zawodowej. Umowa może dotyczyć określonego okresu czas po rozwiązaniu umowy. Opracowując taką umowę z pracownikiem, pracodawcy mogą zachować cenne dane takie jak własność intelektualna w tajemnicy i uniemożliwić byłym pracownikom wykorzystywanie poufnych informacji związanych z byłą firmą. Może to dotyczyć wielu różnych aspektów takich jak własności intelektualne, indywidualne rozwiązania, formuły, przepisy ale także sposób promocji, wyniki badań marketingowych, czy też plany rozwojowe firmy. Zasadniczo zakaz konkurencji stanowi odrębne porozumienie, ale może być zawarty w umowie o pracę.

Zakres ograniczonej działalności powinien zostać określony przez strony w celu zapewnienia skuteczności zakazu konkurencji. Taki wymóg wynika z orzecznictwa.

Zakres zakazu konkurencji nie powinien ograniczać prawa pracownika do wykonywania czynności, których nie można uznać za konkurencyjne wobec działalności pracodawcy. Wskazanie określonego ograniczenia geograficznego nie jest obowiązkowym wymogiem. Jednak ogólnie przyjmuje się, że tak zdefiniowany obszar nie powinien przekraczać obszaru obecnych lub planowanych działań pracodawcy. Zasadniczo nie ma ograniczeń co do długości zakazu, jednak zbyt długi okres zakazu konkurencji może zostać uznany za sąd jako ograniczanie prawa do wykonywania zawodu. Pracownikowi przysługuje rekompensata w wysokości co najmniej 25% jego wynagrodzenia, które jest obowiązkowym minimum. Orzecznictwo pozwala również stronom na uzgodnienie różnych okoliczności, w przypadku których pracodawca będzie miał prawo wypowiedzieć zakaz konkurowania po rozwiązaniu stosunku pracy. W przygotowaniu stosownej umowy pomoże nam adwokat Gdańsk, jak również inne miasta dają możliwość osoby która dobrze zna się na prawie.