Biznes

Odszkodowania dla osób represjonowanych w czasie komunizmu

W okresie komunizmu w latach 1944-1989 opozycjoniści byli często represjonowani przez aparat państwowy, w tym wypadku mogło im grozić więzienie, zwolnienie z pracy, różnego rodzaju problemy które miały realny wpływ na ich życie.

Obecnie mogą oni ubiegać się o odszkodowanie czy też zadośćuczynienie za ponoszone krzywdy. Mówi o tym ustawa z 23 lutego 1991 roku o uznaniu orzeczeń sądu w komunistycznych za nieważne. Oczywiście chodzi sprawy osób związanych z opozycją antykomunistyczną, osoby które były w ten sposób represjonowane mogą obecnie ubiegać się o zadośćuczynienie.

Odszkodowania dla osób represjonowanych w czasie komunizmu

Jak uzyskać odszkodowanie za represje?

Oczywiście powinni przygotować odpowiednią dokumentację, która będzie jasno świadczyła o tym iż dana osoba była skazana w czasie komunizmu, Warto zwrócić uwagę iż ustawa z 2019 roku określa także zadośćuczynienia dla osób które zostały skazane jednak kara nie została wykonana. Dlatego też coraz więcej osób może ubiegać się o tego rodzaju zadośćuczynienie, w przypadku kiedy osoba ta nie żyje może o odszkodowanie wystąpić także rodzina.

Dotyczy to także osób które były represjonowane, internowane czy też uwięzione w okresie stanu wojennego w 1981 roku, obejmuje to także osoby które w latach następnych przechodziły dodatkową służbę wojskową, związaną z działalnością opozycyjną. W przypadku odszkodowania wniosek może składać także organizacja która zrzesza osoby represjonowane, może to zrobić także Minister Sprawiedliwości, prokurator czy też Rzecznik Praw Obywatelskich. Oczywiście wnioski te może składać rodzina, także dzieci osoby represjonowanej, Warto zwrócić uwagę iż po wydaniu decyzji o unieważnienie wyroku komunistycznego mamy obecnie 10 lat na ubieganie się o odszkodowanie.

W przypadku kiedy ubiegamy się o odszkodowanie dla represjonowanych warto zwrócić uwagę iż koszty całego postępowania sądowego ponosi Skarb Państwa, dodatkowo koszty z tytułu ustanowienia pełnomocnika także są po stronie państwowej. Istnieje obecnie wiele ustaw które opisują zasady przyznawania zadośćuczynienie czy też odszkodowania. Obecnie należą do tej grupy osoby które były deportowane przez ZSRR w latach 1939-1956, osoby które były represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956 oczywiście dotyczy to także osób represjonowanych przez aparat PRL.