Skuteczny sposób na pozbycie się chwastów

Nowoczesne herbicydy selektywne charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością w zwalczaniu chwastów.

Mogą być to środki w postaci koncentratów, które będą rozpuszczalne w wodzie, a następnie wykorzystane jako oprysk. Wiele z nich stosowanych jest zarówno doglebowo, jak również nalistnie, przeznaczone są do prewencyjnych oprysków, które mają spowolnić kiełkowanie chwastów. W kolejnych fazach, w kolejnych miesiącach, jeżeli zauważamy wzrost chwastów, stosujemy je nalistnie.

Skuteczny sposób na pozbycie się chwastów

Herbicyd selektywny Cevino 500 SC

Jednym z popularnych herbicydów jest Cevino 500 SC, jest to herbicyd, który usuwa chwasty dwuliścienne, jak również chwasty jednoliścienne, w tym miotłę zbożową, która jest chwastem często występującym na terenie kraju. Miotła występuje najczęściej w zbożu, może znacznie zmniejszyć plony, nawet o 30%. Dodatkowo działa także na stokłosę oraz życicę trwałą. Może działać także na samosiewy rzepaku występujące czasem w zbożach, jak również na gwiazdnicę pospolitą. Może być stosowany także w połączeniu z innymi herbicydami, takimi jak Saper 500 czy Herubin 500. W tym przypadku spektrum działania się zwiększa, można odnieść większe sukcesy w walce z chwastami.

Herbicyd Cevino powinien być stosowany według zaleceń producenta, w zależności od okresu oprysku należy stosować różne dawki, wówczas jest on odpowiednio skuteczny dla oprysków doglebowych czy też nalistnych. Może skutecznie usuwać także rumian polny, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, marunę bezwonną. Herbicyd Cevino 500 SC będzie stosowany z sukcesami w przypadku pszenicy ozimej, w tym przypadku pierwszy oprysk wykonujemy jesienią przedwschodowo oraz powschodowo, może być także stosowany w okresie wiosennym, najlepiej z innymi herbicydami o innym spektrum działania. Dzięki temu upewnimy się, że wykorzystujemy środki, które ochronią nasze plony, możemy dzięki temu pozbyć się skutecznie chwastów.

Cevino 500 SC dostępny jest na stronie internetowej http://uprawy.cedres.pl, możemy znaleźć tam wiele informacji dotyczących dawkowania, okresów, w których warto wykonać oprysk. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych, jest skutecznym herbicydem selektywnym. Podczas oprysków należy zachować ostrożność, unikać zbyt wietrznej pogody, opadów deszczu czy też zbyt wysokiej temperatury. Parowanie może obniżyć wydajność, podobnie w przypadku opadów deszczu, kiedy zostanie zmyty z liści do gleby.